school nieuws groepen ouders foto's/films kunst! onderwijs inhoudelijk Contact 
Navigatie: 
 
 
 
   onderwijs inhoudelijk - kanjertraining
 KANJERTRAINING
In het schooljaar 2010-2011 zijn wij gestart met de Kanjertraining. Het hele team heeft de Kanjertraining gevolgd en er is een ouderavond geweest, gekoppeld aan deze training.
Op deze avond werd aan alle ouders uitgelegd wat de Kanjertraining inhoudt. Vanaf dit schooljaar zullen wij ook twee keer per jaar, in oktober en april open lessen voor ouders houden. U kunt als ouder dan een kanjerles bij uw kind in de klas bijwonen. Via digiDUIF wordt u over de exacte datum geïnformeerd.
 
Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. 
Inmiddels hebben wij de cursus achter de rug. De cursus werd afgesloten met het uitreiken van een Kanjer-certificaat aan alle leerkrachten!


Wat is het doel van de Kanjertraining?
De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

• Er is respect voor elkaar
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen


De vijf Kanjerafspraken:
 
We vertrouwen elkaar                                   
We helpen elkaar                                                      
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig


Hoe werkt de Kanjertraining?
 
In elke groep op onze school vindt u de kanjerpetten en posters met daarop de kanjerregels, hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school.
Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met behulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes.


De vier typetjes:
Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger (witte pet)
Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.